06 50469899 | info@boomzagerdijkstra.nl | KAPPEN | KLIMMEN | KLOVEN | SNOEIEN | BOOMVERZORGING

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voordat we gaan zagen…

Voordat we van start kunnen is een goede voorbereiding belangrijk. Onderstaande informatie is belangrijk om te weten zodat we veilig kunnen werken. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden, neem dan vrijblijvend contact op.

Vergunningen

Vergunning plicht is voor de eigenaar van de boom. In elke gemeente zijn hier regels voor opgesteld. De eigenaar van de boom heeft zelf de plicht om te ontdekken of de boom vergunningplicht heeft. Informeer bij je eigen gemeente naar de vergunningseisen.

Voorwaarden

 • De opdrachtgever vrijwaart Boomzager Dijkstra ten alle tijden van aansprakelijkheid op vergunningen en het kappen.
 • Als er tijdens het zagen onvoorziene metalen in het hout worden geraakt, breng ik hier extra kosten voor in rekening.
 • Het meehelpen door de eigenaar/opdrachtgever en door hem gevraagde en meehelpende mensen is op eigen risico. Ook bij letselschade is Boomzager Dijkstra niet aansprakelijk.
 • Meehelpende mensen moeten ten alle tijden instructies/aanwijzingen van Boomzager Dijkstra opvolgen.
 • Boomzager Dijkstra heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de geleden schade aan gebouwen en materialen. Het eigen risico (€250,-) is voor rekening van de opdrachtgever.
 • De kosteninschatting heeft een geldigheid van 30 dagen.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de samen overeengekomen risco onderdelen in het werkgebied.

Veiligheid

Boomzager Dijkstra werkt graag samen met de eigenaar en de door hen gevraagde mensen.Voorafgaand aan de uitvoerende werkzaamheden wordt er een toolbox gehouden en onderstaande lijst gechecked. Helm, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en gehoorkappen behoren tot de basis uitrusting om veilig te werken en zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Voor werken op afstand beschikt Boomzager Dijkstra over communicatie apparatuur.

Toolbox

 • Wat is de conditie van de boom?
 • Aanpak en volgorde van de werkzaamheden.
 • Taakverdeling, wie doet wat?
 • Risico’s bespreken, is iedereen zich bewust van de PBM’s?
 • Opdrachtgever en eventuele geregelde mensen door de opdrachtgever verklaren op de hoogte te zijn van de eerder genoemde voorwaarden.
 • Hoe is de ondergrond van het werkgebied?
 • Welke obstakels moeten er verwijderd en of afgedekt worden binnen het werkgebied?
 • Is er kans op blijvende schade aan obstakels? Kan dit voorkomen worden?
 • Wat zijn de weersverwachtingen?
 • Zijn derden/kinderen en dieren verwijderd uit het werkgebied?
 • Wat zijn de contactgegevens van de lokale huisartspraktijk of het dichtsbijzijnde ziekenhuis?
 • Is er een verbanddoos aanwezig?
 • Is er voldoende bereik op een mobiele telefoon om de hulpdiensten te bereiken?
Back to top